מנין הגיע המונח"ניקוי הגוף", מהי תכנית ניקוי, מתי כדאי לבצעה? למי זה מתאים ומהן השיטות השונות.