מטופלים רבים זכו וזוכים לקבל טיפול או הרצאות ממירה כהן שטרקמן

בהמשך מוצגים חלק קטן ממכתבי התודה שקיבלה מירה.