מכתב תודה מהנהלת מכללת רידמן על הרצאותיה של מירה כהן שטרקמן במכללה.

g