עדות של חוה דוידזון – יועצת מס על הטיפול של מירה.

c