מכתב תודה של הדס קפלן על הטיפול שמירה כהן שטרקמן העניקה לבנה בין ה 13

d