מכתב תודה של בית ספר "צורים" על עבודה של מירה כהן שטרקמן עם מתבגרים בעלי הפרעות נפשיות

 

1

2