מכתב תודה של בית ספר "ארן" למירה כהן שטרקמן על הרצאתה בנושא דמיון מודרך

k